Sanering

Sanering mögel i krypgrunden


Om inte krypgrunden drabbats av omfattande lukt och det inte växer svamp i utrymmet, brukar det oftast räcka att sanera för att få ordning på mögel problemet. Hittar du mögel i krypgrunden bör du sanera så fort som möjligt. Ju längre du väntar desto mer hinner möglet växa och du riskerar att grunden drabbas av mer omfattande skador. Med ökande kostnader som följd.


Hur gör man saneringen i krypgrunden?


För att sanera mögel i krypgrunden behövs utbildning och erfarenhet med särskild skyddsutrustning. Möglet i krypgrunden utsöndrar mögelgifter och alla saneringsmetoder är mer eller mindre giftiga. Anlita en fackman vid en mögelsanering eftersom felaktiga metoder kan medför risker att möglet sprids eller att du blir sjuk.


En av de bästa metoderna för att få bort mögel i krypgrunden är att använda klor. Det tar effektivt bort möglet samtidigt som det lämnar en ren yta som gör att krypgrunden ser ny ut efter sanering. Klor är giftigt under själva saneringen och det krävs utbildning och specialanpassad skyddsutrustning för att hantera klor metoden. Restprodukten av saneringen är salt och vatten som inte släpper några gifter, bra både för dig som bor i byggnaden, utför saneringen och miljön tar minsta möjliga skada.


Viktigt att avfukta med (krypgrundsavfuktare) efter sanering av mögel i krypgrunden

Ett mögelangrepp beror alltid på att krypgrunden har utsatts för mycket fukt under oftast en längre tid.

Om klimatet i krypgrunden inte förbättras kommer möglet garanterat att komma tillbaka. Därför bör du alltid låta en avfuktare installeras i krypgrunden efter mögelsaneringen.

Vi rekommenderar TrygghetsVakten, vilket har visat sig ge goda resultat över tid till rimlig prisbild.


Ställ en förfrågan

 
 
 
 
Skärmavbild 2020-03-20 kl. 10.20.03
vidar-nordli-mathisen-OHD5pGCWVTg-unsplash
andrew-coop-psMdDvtPZOY-unsplash
bernard-hermant-M0k4llbRpHU-unsplash
birgit-loit-owRWzh3NDqo-unsplash
alejandra-cifre-gonzalez-5nYLmG1m5lw-unsplash
etienne-beauregard-riverin-B0aCvAVSX8E-unsplash
photo-1560518883-ce09059eeffa
joel-filipe-RFDP7_80v5A-unsplash
jason-briscoe-UV81E0oXXWQ-unsplash
alexander-andrews-Dr6VBM0KNsw-unsplash


-Med en ökande efterfrågan på våra tjänster och lönsamma affärer stärker vi företagets tillväxt och bidrar till att vara ett positivt alternativ inom byggbranschen på västkusten.Välkomna!

Christian Westring

Byggingenjör enligt SBR, Svenska byggingenjörsförbundet.

Certifierad kontrollansvarig hos SITAC.


Utför överlåtelsebesiktningar i enlighet med SBR, Svenska byggingenjörsförbundet och andra former av besiktningar.


Certifierad passivhusbyggare.

Westrings Fastighet & Service AB

Gustavsväg

311 54 Glommen


Christian Westring

Ingengör, Teknisk Fastighetsförvaltning

Mobil: 073-0746360

E-post: christian@westringsfs.se


Raghad Yaghmour

Ingengör, Arkitekt

Mobil 073-8440360

E-post: raghad@westringsfs.se

unsplash