Certifierad kontrollansvarig enligt PBL.


I ett vanligt kontrollansvarsuppdrag ingår följande;


•Möte med byggherren

•Upprätta kontrollplan

•Granskning av ritningar och dokument

•Möte med byggherren inför tekniskt samråd

•Tekniskt samråd med stadsbyggnadskontoret

•Byggarbetsplatsbesök innan gjutning

•Byggarbetsplatsbesök med snickare/entreprenörer (1)

•Arbetsplatsbesök med stadsbyggnadskontoret

•Byggarbetsplatsbesök med snickare/entreprenörer (2)

•Eventuell kontrollbesiktning med besiktningsman med flera

•Eventuell slutbesiktning med besiktningsman med flera

•Slutsamråd med stadsbyggnadskontoret på byggarbetsplatsen

•Övrig handläggning samt fri telefonsupport


Detta ger bästa byggtekniska kvalitet och nöjda kunder!


Här hittar du ytterligare information i denna broschyr från Kontrollansvarigas riksförening

Kontrollansvarig enkligt plan och bygglagen


Att bygga ett hus är för de flesta en stor och viktig händelse i livet,

det är också ofta en komplicerad och dyr process.


Det är en hel del lagar och regler som ska följas.


Jag är en erfaren, engagerad och aktiv kontrollansvarig och hjälper dig som byggherre hela vägen fram tills ditt hus är klart och du söker slutbevis eller längre om det behövs.


Ställ en förfrågan

 
 
 
 
hus
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.47.24
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.48.08
hus
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.48.39
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.47.00
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.47.46
Skärmavbild 2020-03-20 kl. 10.20.03

Westring i stolt sammarbete med Vallsjöhus


-Med en ökande efterfrågan på våra tjänster och lönsamma affärer stärker vi företagets tillväxt och bidrar till att vara ett positivt alternativ inom byggbranschen på västkusten.



Välkomna!

Christian Westring

Byggingenjör enligt SBR, Svenska byggingenjörsförbundet.

Certifierad kontrollansvarig hos SITAC.


Utför överlåtelsebesiktningar i enlighet med SBR, Svenska byggingenjörsförbundet och andra former av besiktningar.


Certifierad passivhusbyggare.

Westring Fastighet & Service AB

Box 143

432 23 Varberg


Westrings Fastighet & Service

c/o Ekopeak Redovisningskonsulter AB

Kungsporten 3A

427 50  Billdal


Mobil: 073-0746360

E-post: Christian@westringsfs.se