Konstruktion

Utför projektering vid nybyggnader, till på och ombyggnader, industrier och minder hus så som attefallshus. Vi jobbar mest med standardlösningar men kan också göra specialanpassningar. Som ingenjör med mångårig erfarenhet och medlemskap i SBR svenska byggingenjörsförbundet kan företaget erbjuda prisvärd hjälpt i ert projekteringsarbete med hela projekteringen eller utvalda delar. Förtaget kan också erbjuda prisvärda tjänster som kontrollansvarig med behörighet K (Kvalificerad)

Med stort kontaktnät, snabbåterkoppling hög servicenivå är företaget lösningsorienterat och flexibelt för att snabb kunna ta beslut i byggprocessen.


Ritningar

Fasadritningen ska lämpligen vara i skala 1:100. En fasadritning visar en byggnads yttersida med fasadmaterial, takmaterial och utvändiga byggnadsdelar.


Brandskyddsbeskrivning/ritning

En brandskyddsbeskrivning beskriver hur byggnadens brandskydd är tänkt att utföras och utformas och hur det är tänkt att skydda byggnaden mot uppkomst och spridning av brand. Exempel på innehåll i brandskyddsbeskrivningen kan vara brandtekniska klasser, avstånd till övriga byggnader, brandcellsindelning, utrymningsstrategi, ventilationens funktion vid brand, konstruktionens bärförmåga och brandtekniska installationer.

Då kravet på brandskyddsdokumentation i byggreglerna gäller för den färdiga byggnaden behövs det, i de allra flesta fallen, i ett tidigt skede en beskrivning av hur brandskyddet ska utformas för att reglerna ska kunna uppfyllas.


Brandskyddsdokumentation/ritning

Av brandskyddsdokumentation ska det framgå hur du verifierat att brandskyddskraven uppfyllts, hur byggnadens brandskydd är utformat och vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter.

Exempel på vad som kan ingå i brandskyddets utformning är brandcellsgränser, utrymningsvägar och utrymningsdörrar samt brandtekniska installationer som brandlarm och sprinklersystem.


VA-ritning

VA är kortning för vatten och avlopp. På en situationsplan visar ritningen utvändiga dragningar av vatten- och avloppsledningar över tomt från anslutningspunkter till byggnation. Stenkista och egen brunn kan också vara med på ritningen.


VS-ritning

VS är kortning för vatten och sanitet (avlopp och tappvatten). VS-ritningen ska visa vatten- och avloppsdragningar och hur dessa är tänkta att utformas med dimensioner och materialval genom tillexempel en teknisk beskrivning.


Ventilationsritning

Ventilationsritningen ska visa vilken typ av ventilationssystem som ska installeras, hur ventilationssystemet ska utformas samt vilka till- och frånluftsflöden.

Ventilationssystem kan vara antingen självdrag, frånluftsventilation med tilluft via ventiler, FT-system med mekanisk från- och tilluft, FX-system eller FTX-system med mekanisk frånluft med värmeåtervinning respektive mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning.

Ställ en förfrågan

 
 
 
 
Skärmavbild 2020-03-20 kl. 10.20.03
vidar-nordli-mathisen-OHD5pGCWVTg-unsplash
andrew-coop-psMdDvtPZOY-unsplash
bernard-hermant-M0k4llbRpHU-unsplash
birgit-loit-owRWzh3NDqo-unsplash
alejandra-cifre-gonzalez-5nYLmG1m5lw-unsplash
etienne-beauregard-riverin-B0aCvAVSX8E-unsplash
photo-1560518883-ce09059eeffa
joel-filipe-RFDP7_80v5A-unsplash
jason-briscoe-UV81E0oXXWQ-unsplash
alexander-andrews-Dr6VBM0KNsw-unsplash


-Med en ökande efterfrågan på våra tjänster och lönsamma affärer stärker vi företagets tillväxt och bidrar till att vara ett positivt alternativ inom byggbranschen på västkusten.Välkomna!

Christian Westring

Byggingenjör enligt SBR, Svenska byggingenjörsförbundet.

Certifierad kontrollansvarig hos SITAC.


Utför överlåtelsebesiktningar i enlighet med SBR, Svenska byggingenjörsförbundet och andra former av besiktningar.


Certifierad passivhusbyggare.

Westrings Fastighet & Service AB

Gustavsväg

311 54 Glommen


Christian Westring

Ingengör, Teknisk Fastighetsförvaltning

Mobil: 073-0746360

E-post: christian@westringsfs.se


Raghad Yaghmour

Ingengör, Arkitekt

Mobil 073-8440360

E-post: raghad@westringsfs.se