Överlåtelsebesiktning


En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning.


Det är du som köpare som enligt lag är skyldig att undersöka huset.


I en överlåtelsebesiktning ingår;

•Genomgång av de handlingar som finns om huset, till exempel ritningar och bygglov med mera.

•Säljaren berättar vilka kända fel som finns, vilka renoveringar som är utförda och om det finns några misstänkta problem.

•Sedan görs en okulär besiktning. Det innebär att man med sina sinnen undersöker alla synliga ytor inomhus samt fasader tak och grund.

Också marken runt huset kontrolleras.


Det är bra om du som köpare kan vara med på överlåtelsebesiktningen.

Då kan vi under hela besiktningen diskutera de avvikelser som vi hittar och hur du kan åtgärda dessa.

Du får efter besiktningen en utförlig rapport på vad jag har hittat på besiktningen, ett beslutsunderlag med mera.


Jag är Byggingenjör och medlem i Svenska Byggingenjörersförbund, SBR. Jag följer de regler och rekommendationer som finns för husbesiktningar hos Svenska Byggingenjörersförbund, SBR.

Ställ en förfrågan

 
 
 
 
hus
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.47.24
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.48.08
hus
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.48.39
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.47.00
Skärmavbild 2020-03-19 kl. 15.47.46
Skärmavbild 2020-03-20 kl. 10.20.03

Westring i stolt sammarbete med Vallsjöhus


-Med en ökande efterfrågan på våra tjänster och lönsamma affärer stärker vi företagets tillväxt och bidrar till att vara ett positivt alternativ inom byggbranschen på västkusten.Välkomna!

Christian Westring

Byggingenjör enligt SBR, Svenska byggingenjörsförbundet.

Certifierad kontrollansvarig hos SITAC.


Utför överlåtelsebesiktningar i enlighet med SBR, Svenska byggingenjörsförbundet och andra former av besiktningar.


Certifierad passivhusbyggare.

Westring Fastighet & Service AB

Box 143

432 23 Varberg


Westrings Fastighet & Service

c/o Ekopeak Redovisningskonsulter AB

Kungsporten 3A

427 50  Billdal


Mobil: 073-0746360

E-post: Christian@westringsfs.se