Certifierad kontrollansvarig enl. PBL

 

Kontrollansvarig enkligt plan och bygglagen

 

Att bygga ett hus är för de flesta en stor och viktig händelse i livet. Det är också ofta en komplicerad och dyr process. Det är en hel del lagar och regler som ska följas. Jag är en erfaren, engagerad och aktiv kontrollansvarig och hjälper dig som byggherre hela vägen fram tills ditt hus är klart och du söker slutbevis eller längre om det behövs.

 

I ett vanligt kontrollansvarsuppdrag ingår följande ;

•Möte med byggherren

•Upprätta kontrollplan

•Granskning av ritningar och dokument

•Möte med byggherren inför tekniskt samråd

•Tekniskt samråd med stadsbyggnadskontoret

•Byggarbetsplatsbesök innan gjutning

•Byggarbetsplatsbesök med snickare/entreprenörer (1)

•Arbetsplatsbesök med stadsbyggnadskontoret

•Byggarbetsplatsbesök med snickare/entreprenörer (2)

•Eventuell kontrollbesiktning med besiktningsman med flera

•Eventuell slutbesiktning med besiktningsman med flera

•Slutsamråd med stadsbyggnadskontoret på byggarbetsplatsen

•Övrig handläggning samt fri telefonsupport

 

Detta ger bästa byggtekniska kvalitet och nöjda kunder!

 

 

Här hittar du ytterligare information i denna broschyr från Kontrollansvarigas riksförening

 

Bankgiro 825-0193 Org.nr 556965-1325 Innehar F-skattsedel

Westringsfs©