Besiktningar

 

Överlåtelsebesiktning

 

En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk undersökning.

Det är du som köpare som enligt lag är skyldig att undersöka huset.

I en överlåtelsebesiktning ingår;

•Genomgång av de handlingar som finns om huset, till exempel ritningar och bygglov med mera.

•Säljaren berättar vilka kända fel som finns, vilka renoveringar som är utförda och om det finns några misstänkta problem.

•Sedan görs en okulär besiktning. Det innebär att man med sina sinnen undersöker alla synliga ytor inomhus samt fasader tak och grund. Också marken runt huset kontrolleras.

Det är bra om du som köpare kan vara med på överlåtelsebesiktningen. Då kan vi under hela besiktningen diskutera de avvikelser som vi hittar och hur du kan åtgärda dessa. Du får efter besiktningen en utförlig rapport på vad jag har hittat på besiktningen, ett beslutsunderlag med mera.

 

Jag är Byggingenjör och medlem i Svenska Byggingenjörersförbund, SBR. Jag följer de regler och rekommendationer som finns för husbesiktningar hos Svenska Byggingenjörersförbund, SBR.

 

Övriga besiktningar ex.

 

Statusbesiktning

I stort har samtliga fastigheter mer eller mindre anmärkningar och någon form av så kallad riskkonstruktion.

Vi hjälper dig med beslutsunderlag inför köp, försäljning eller renovering.

 

 

 

Bankgiro 825-0193 Org.nr 556965-1325 Innehar F-skattsedel

Westringsfs©